Pas klinowy napędu jazdy ALKO, szerokość 13 mm, Li 2728 mm, La 2791 mm