Koło pasowe napędu pasa jazdy MURRAY ZEWNĘTRZNY z łożyskiem