T艂ok kompletny HONDA GX340 (0,50) , drugi nadwymiar