T艂ok kompletny HONDA GX120 (0,50) , drugi nadwymiar